Conversem amb la Glòria Cantarell, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Podeu trobar una píndola d'aquesta i altres entrevistes publicades al monogràfic de la revista a les xarxes socials del Col·legi.
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Lleida

Es busca logopeda col·legiada per ampliar l'equip. Les tasques seran: avaluació, diagnòstic, intervenció, acompanyament a les famílies i coordinació amb les escoles i altres professionals. 

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 11 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial.
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID

El Colegio de Logopedas de Madrid organitza el curs: Laboratorio de voz: iniciación a la evaluación objetiva por medio de métricas acústicas y de EGG, a càrrec de Filipa Martins Baptista i Mauro Fiuza.

Dates: 17 i 18 de juny de 2022 en modalitat presencial. Inscripcions al següent enllaç:
DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA EN INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA EN TRASTORNS DE LA VEU 

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull ofereix el diploma d'especialització universitària en intervenció logopèdica en trastorns de la veu.

Aquest curs compta amb professionals europeus experts i de prestigi internacional en els seus àmbits d'especialització (tant professionals de la medicina com logopedes). 

Inici: octubre de 2022 fins al juny de 2023 en format presencial. S'ofereix un descompte als logopedes col·legiats. Inscripcions al següent enllaç:
FORMACIONS SUBVENCIONADES CONSORCI JUNY I JULIOL 2022

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a diferents cursos subvencionats en modalitat d'Aula Virtual. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d'atur.

Trobareu el calendari d'accions formatives sense cost a l'apartat Formació Externa del web del Col·legi.
TARIFES LOGOPÈDIA SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 2022

S'ha publicat al DOGC l'ORDRE SLT/83/2022, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen per a l'any 2022 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut. Més informació al següent enllaç:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat